Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Trokrilna rotirajuća vrata

Velika Besam RD3L automatska rotirajuća vrata sa tri krila za ulaze sa velikim prometom

Besam RD3L tvore prostoran i udoban ulaz putem u koje je moguće s lakoćom smjestiti trgovačka kolica, kolica za prtljagu i invalidska kolica. Ovaj model rotira putem stropnog držača čime se eliminiraju nastale podne oznake koje potječu od struganja četke, dok skriveni senzori pružaju neometan ulazak kao i jasne linije vrata. Besam RD3L patentirani pogonski mehanizam je smješten na periferiji bubnja, smanjujući opterećenje pogona što rezultira nižim troškovima održavanja.

Opcionalno noćno zatvaranje vrata pruža elegantno rješenje za optimalnu sigurnost. Prilikom hitnih situacija, moguće je odmah preklopiti krila vrata kako bi se olakšao izlazak. Besam RD3L je projektiran kako bi ga bilo moguće ugraditi na dovršenu podnu površinu, i model je dostupan sa standardnom rotacijom u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Sigurnosna usklađenost

Besam RD3L udovoljava: Strojnoj direktivi (2006 / 42 / EZ), Direktivi o niskom naponu (2006 / 95 / EZ), Direktivi o kompatibilnosti elektromagnetskog zračenja (2004 / 108 / EZ) i zahtjevima u skladu sa normama DIN 18650 i EN 16005.

BIM objekti (preuzimanja za arhitekte)
Tehnički opis
  • Power supply: 230 V, 50Hz, mains fuse max 10 A or 100-120V, 50/60Hz, mains fuse max 16A
  • Power consumption: 400 W /30 W resting
  • Lighting LED: 5 W 75 W
  • Ambient temperature: -20 to +50°C
  • Anodizing
  • Internal height non-standard (2000 to 2600 mm)
  • Fascia height non-standard (340 to 1250 mm)
  • Powder-coated finish (RAL colours)
  • Stainless steel cladding
Preuzimanja

Product Brochure

High-capacity revolving doors product brochure
(.pdf, 483 kB)

Product Leaflets

High-capacity revolving doors Product Leaflet
(.pdf, 841 kB)