Automatska rotirajuća vrata visokog kapaciteta


Velika dvokrilna i trokrilna automatska rotirajuća vrata optimiziraju Vaše troškove internog grijanja i hlađenja odmah nakon ugradnje vrata. Ovaj model prevladava na tržištu u pogledu pružene sigurnosti i protoka ljudi.

Dvokrilna rotirajuća vrata
Vrata s velikim kapacitetom za velike promete…

Trokrilna rotirajuća vrata
Velika Besam RD3L rotirajuća vrata…